Moravský kras na kole - trasy z kopce dolů

Moravský kras nemá z hlediska cykloturistiky náročný terén a je dostupný i svátečním cyklistům. Pro ty, kteří mají rádi jen cestu z kopce dolů, existují díky cyklobusům dvě trasy, které umožní tento jejich požadavek od dubna do září v nepracovní dny splnit. Zájemci sednou do autobusu, který je s jejich koly doveze na nejvyšší bod a odtud jedou sami z kopce dolů. V Moravském krasu jezdí tyto cyklobusy na linkách 231 a 233. Nástupním místem je nádraží Blansko, kam se může cyklista dopravit autem či vlakem. Pak už zbývá se i s kolem přepravit na určitý bod plánované trasy a vyrazit.

První trasa začíná v Lipovci, resp. na zastávce Lipovec – křižovatka. Cyklista jede kolem lipoveckého kostela a fotbalového hřiště po cyklotrase 5080. Po 2,7 km přijede k bývalému kamenolomu Velká dohoda, kde se nachází lanové centrum. Zde je možno navštívit různé atrakce, shlédnout bývalou vápenku nebo si dát drobné občerstvení. Od vápenky se sjede 0,5 km na křižovatku, kde se odbočí doleva, ale je možno absolvovat i odbočku doprava na Holštejn, vzdálený cca 1,5 km. Hned u obce Holštejn se nachází zřícenina stejnojmenného hradu s volně přístupnou jeskyní Hladomornou. V obci je také dobrá restaurace s venkovním posezením. Při cestě tam i zpátky cyklista přejíždí přes most postavený roku 2014, ze kterého je možno se podívat do propadání Nová Rasovna. Ať už Holštejn navštívíme, či ne, pokračujeme dále Hrádským a Ostrovským žlebem do Ostrova u Macochy po silnici 373. Délka úseku od křižovatky U kaštanu k jeskyni Balcarka je 2,8 km. Ať už tuto jeskyni navštívíme, či ne, nebo ať si tam dáme či nedáme drobné občerstvení, pokračujeme dále po silnici Suchým žlebem, která je současně cyklotrasou č. 5 (Jantarová stezka). Na jejím začátku můžeme navštívit volně přístupnou Cigánskou jeskyni. Úsek mezi Balcarkou a odbočkou k propasti Macocha měří 1,8 km. Pokud chceme shlédnout Macochu, odbočíme doprava, ovšem je nutno počítat s tím, že úsek dlouhý 1,1 km budeme šlapat do kopce. Pokud se ale cyklista rozhodne, že šlapat nebude a chce jet jenom z kopce, pak pokračuje kaňonem Suchého žlebu. Zde projíždí místem, kde jsou kolem silnice vápencové skály, které ukrývají značné množství jeskyní a jeskyněk, z nichž mnoho je volně přístupných. Nachází se zde Čertův most a Rytířská jeskyně a ve spodní části Kateřinská jeskyně. Úsek mezi odbočkou k Macoše a Skalním mlýnem měří 3,5 km. U Skalního mlýna, kde se dá občerstvit, je odbočka k Punkevním jeskyním vzdáleným 1,7 km. Pokud opěr předpokládáme pouze jízdu z kopce a žádné Punkevní jeskyně, pokračujeme od Skalního mlýna Punkevním údolím až do Blanska k vlakové zastávce. Tento závěrečný úsek měří 6,1 km. Celá trasa z Lipovce do Blanska (bez odboček na Holštejn, na Macochu a k Punkevním jeskyním) měří něco málo přes 17 km.

Trasa na Mapy.cz

Moravský kras    


Druhá trasa začíná ve Sloupu, kde je možnost shlédnout poutní chrám Panny Marie Bolestné, navštívit Sloupsko-šošůvské jeskyně nebo se občerstvit v některé restauraci. Ze Sloupu se vydáme Pustým žlebem po cyklotrase 505. Údolí kaňonu je lemováno skalami s množstvím jeskyní a jeskyněk a dalších krasových jevů. Je zde m.j. starý vchod do Amatérské jeskyně, skalní tunel Čertova branka a velmi dobře známé Punkevní jeskyně. Cesta kaňonem končí u Skalního mlýna, kde se spojuje Pustý a Suchý žleb. Trasa ze Sloupu ke Skalnímu mlýnu měří necelých 9 km. Dále pokračujeme Punkevním údolím 6,1 km do Blanska k vlakové zastávce, celá délka trasy tedy měří 15 km.

Trasa na Mapy.cz

Moravský kras